HIER klimaatabonnement

 
 

HIER klimaatabonnement

Met het HIER klimaatabonnement kun je als gemeente direct aan de slag met de bewonerscommunicatie over wonen zonder aardgas.

 

WAT HOUDT HET ABONNEMENT IN? EXTRA OPTIES PRAKTISCHE INFORMATIE CONTACT ALGEMENE VOORWAARDEN  DOWNLOAD DE BROCHURE

 

 

Met het HIER klimaatabonnement

Toolkit bewonerscommunicatie - Met de toolkit kun je direct beginnen met communiceren over wonen zonder aardgas met je bewoners. Je krijgt via de online omgeving toegang tot de Toolkit bewonerscommunicatie met: heldere teksten, factsheets met alternatieven voor aardgas, antwoorden op veel gestelde vragen, video’s, animaties, infographics, ruim 100 foto’s en posters en flyers die je op maat kunt maken voor jouw gemeente.

HIER verwarmt game (werktitel) – basispakket - In de game gaan bewoners via een test (een vraag-en-antwoordmodule) ontdekken wat voor ‘warmtetransitie-type’ zij zijn: sociaal, technisch, praktisch of idealistisch? Bewoners maken met het uitvoeren van deze test op een laagdrempelige manier tevens kennis met ‘wonen zonder aardgas’. Gemeenten met het HIER klimaatabonnement krijgen op deze manier geanonimiseerde data over elke deelnemer die de test invult tot hun beschikking. De vragen in de test zijn voornamelijk gericht op het verzamelen van informatie over de standpunten van de deelnemer ten opzichte van wonen zonder aardgas, waardevolle informatie voor het bepalen van de communicatiestrategie. Om in een buurt/wijk te starten, moeten allereerst de bewoners geactiveerd worden om deze test in te vullen. Hiervoor zijn handvatten opgenomen.

Ledennetwerk – De gemeente en haar werknemers maken deel uit van het netwerk van het HIER klimaatabonnement, gericht op kennisontwikkeling & kennisdeling over buurtinitiatieven en communicatie. Zowel via de online omgeving (forum en ledengids) en bijeenkomsten.

 

Interactieve kaart – Op de door bewoners veel bezochte interactieve kaart van HIERverwarmt.nl mag de gemeente projecten n bewonerservaringen plaatsen en krijg je een gemeentepagina. Bewoners vinden zo eenvoudig wat er in hun gemeente speelt.

Nieuwsbrief – Met de maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en krijg je toegang tot onderzoeken.

Exposure – Leden krijgen de mogelijkheid om exposure te geven aan wat er allemaal in je gemeente gebeurt, bijvoorbeeld via een interview met de wethouder in onze nieuwsbrief of op één van onze websites.

Helpdesk – Via onze helpdesk kun je contact opnemen met de programmamanagers van het HIER klimaatabonnement om te sparren over bewonerscommunicatie en participatie in de warmtetransitie.

Korting – Leden ontvangen 25% korting op trainingen en bijeenkomsten: denk aan de Nationale trainingsdag Wonen zonder Aardgas of de bijeenkomst voor gemeenten over het samenwerken met energie-coöperaties, Evenement HIER Opgewekt, etc.

Up-to-date: HIER klimaatbureau blijft de ontwikkelingen volgen en nieuwe producten en diensten toevoegen aan het HIER klimaatabonnement.

En nog veel meer!

 
 

Extra opties exclusief voor leden

Aanvullend op het abonnement bieden we de volgende uitbreidingsopties aan.

HIER verwarmt game (werktitel) – uitbreidingspakket: Kies je voor het uitbreidingspakket, dan kunnen deelnemers als vervolg stap op de test, meedoen aan een spel. Hierbij worden zij met een aantal simpele opdrachten passend bij de zoektocht naar ‘wonen zonder aardgas. Meer informatie over de game. Kosten: €2500,- (ex BTW) per wijk/buurt

Presentatie ‘Met je bewoners naar aardgasvrij’: Een presentatie gegeven door een medewerker van het HIER klimaatbureau met het doel om meer collega’s binnen de gemeente, raadsleden en/of bestuurders te informeren en betrekken bij de warmtetransitie. Tijdens de presentatie komen de volgende punten aan de orde:

 • Waarom gebruikt Nederland aardgas en waarom gaan we er nu mee stoppen?
 • Wat zijn de alternatieven?
 • Hoe ziet het proces eruit?
 • Welke partijen spelen een rol en welke rol kan/gaat de gemeente oppakken?
 • Wat gebeurt er al (landelijk en bij andere gemeenten)?
 • Hoe staan bewoners tegenover aardgasvrij en hoe betrek ik mijn bewoners?
 • Waarmee kun je als gemeente aan de slag?

Kosten: €500,- (ex BTW en reiskosten)

Bonus voor alle abonnement-houders

Wegwijzer: CO2-Prestatieladder voor gemeenten

Ondersteuning bij de inzet van de CO2-Prestatieladder in de vorm van o.a. (persoonlijke) informatie, animaties en handreikingen. Meer informatie over de CO2-prestatieladder.

 
 

Praktische informatie

Online omgeving

Gemeenten met het HIER klimaatabonnement ontvangen een inlogcode waarmee je toegang hebt tot de online omgeving waar alle diensten en producten op een toegankelijke manier bij elkaar staan. Iedereen die bij de gemeente werkzaam is, mag gebruik maken van het HIER klimaatabonnement.

Gemeenten die lid zijn hebben het volledige recht om alle teksten, beeldmateriaal en filmpjes vrij te gebruiken op de gemeentelijke website, in folders en andere communicatie uitingen.

Prijzen

De jaarlijkse contributie voor het HIER klimaat-abonnement hangt af van het aantal inwoners.

 

Prijsniveau 2018 

contributie

 

 

 
 
 

HIER verwarmt: de game

De nieuwe HIER verwarmt game laat een brede doelgroep bewoners spelenderwijs kennismaken met het onderwerp ‘wonen zonder aardgas’. Het hoofddoel van de game is bewoners in een straat, buurt of wijk te interesseren om samen naar aardgasvrije oplossingen te zoeken door een buurt-initiatief te vormen. Op een laagdrempelige manier krijgen spelers basiskennis over het onderwerp en worden er zoveel mogelijk zorgen weggenomen. Daarnaast leggen deelnemers in het spel het eerste contact met de gemeente.

De game bestaat uit een aantal fases:

 1. Via bijvoorbeeld een brief of advertentie worden bewoners geïnformeerd dat we van het aardgas afgaan en doorverwezen naar een website.
 2. Op deze site vullen zij een grappige persoonlijkheidstest in, waar een ‘transitie-type’ uitrolt.
 3. Vervolgens maken zij online kennis met andere types uit de buurt. 
 4. Met het vooruitzicht op leuke prijzen worden deelnemers uitgedaagd om stapsgewijs hun buurt te onderzoeken en een buurt-initiatief te vormen.

Het spel is zo opgebouwd dat nieuwe deelnemers zich op elk moment kunnen aanmelden. Fase 1 kan dus door op verschillende momenten in verschillende buurten worden gestart.

De game in het abonnement

Gemeenten die het HIER klimaatabonnement afnemen, krijgen toegang tot geanonimiseerde data over bewoners.

Kies je voor het uitbreidingspakket, dan kunnen deelnemers meedoen aan een spel. Hierbij worden zij met een aantal simpele opdrachten passend bij de zoektocht naar ‘wonen zonder aardgas. Hiermee zijn punten en prijzen te verdienen (landelijk en regionaal). Als gemeente heb je naast deze standaard opdrachten de mogelijkheid om aanvullend lokale opdrachten uit te zetten. In het uitbreidingspakket verzorgen wij:

 • De mogelijkheid om extra vragen aan de test uit het basispakket toe te voegen.
 • Begeleiding om het lokale deel van de test zorgvuldig uit te voeren:
  • 1x opstarttraining verzorgd door HIER
  • Gedurende gehele looptijd persoonlijke contactmomenten
  • Indien gewenst denken wij mee over de inhoud van jouw aanvullende lokale acties

Kosten: €2500,- (ex BTW) per wijk/buurt

 De game wordt 10 oktober 2018 gelanceerd.

 
 

CO2-Prestatieladder voor gemeenten

HIER is een drijvende kracht achter de CO2-Prestatieladder: hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden op weg helpt energie en kosten te besparen. Met de CO2-Prestatieladder versnel je de energie-transitie. Het effect van de ladder is bewezen: weten-schappelijk onderzoek toont aan dat organisaties met een CO2-Prestatieladdercertificaat twee keer zo snel CO2reduceren dan het Nederlands gemiddelde.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatie ladder. Het HIER-limaatbureau voert het secretariaat voor de SKAO. Je kunt alle informatie over de CO2-Prestatieladder vinden op www.skao.nl.

Gemeenten kunnen de CO2-Prestatieladder op drie manieren gebruiken:

 1. Voor maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
  • Gebruiksvriendelijk aanbestedingsinstrument
  • Jaarlijks wordt er door onder meer ProRail, Rijkswaterstaat en 70 lokale overheden voor bijna 4 miljard aanbesteed met de CO2-Prestatieladder
 2. Om de eigen organisatie te verduurzamen
  • Laat zien dat je serieus werk maakt van CO2-reductie: Practice what you preach!
  • Met de ladder creëer je bestuurlijk en intern draagvlak voor jouw klimaatdoelstellingen 
 3. Voor handhaving van wet- en regelgeving
  • Een certificaat op de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 geldt als bewijsmiddel voor de energie-audit van de Energy Efficiency Directive (EED)
 
 

Enthousiast of nog vragen?

Neem contact op!