Algemene voorwaarden

 
 

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar (12 maanden) en vangt aan op het moment van ondertekening deze overeenkomst. Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd voor de looptijd van één kalenderjaar, tenzij het abonnement minimaal één maand voor de einddatum wordt opgezegd. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet het HIER klimaatbureau tijdig schriftelijk of per email de opzegging hebben ontvangen. Zodra de opzegging van het lidmaatschap verwerkt is, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Contactpersoon

Namens de gemeente is één persoon contactpersoon. Deze contactpersoon geeft aan het HIER klimaatbureau door welke collega’s gebruik willen maken van de producten en diensten van het HIER klimaatabonnement. Deze collega’s krijgen tevens eigen inloggegevens waarmee ze toegang krijgen tot de online omgeving van dit abonnement. Mocht er een wisseling zijn van contactpersoon, dan geeft de huidige contactpersoon de gegevens van de nieuwe contactpersoon door.

Contributie en facturering

De contributie wordt jaarlijks door het HIER klimaatbureau vastgesteld. Een gemeente wordt als gehele organisatie lid, alle medewerkers mogen gebruik maken van de diensten en producten van het HIER klimaatabonnement zolang de gemeente abonnementhouder is.

De contactpersoon van de gemeente ontvangt de factuur of geeft door aan wie het HIER klimaatbureau de factuur moet verzenden. De factuur dient binnen één maand te worden voldaan.

Gebruik van materialen

Als onderdeel van het HIER klimaatabonnent krijgen leden toegang tot een afgeschermde online omgeving waar de diensten en producten op een toegankelijke manier bij elkaar staan. Leden mogen teksten, beeld- en videomateriaal vrij gebruiken in hun eigen bewonerscommunicatie. Personen die herkenbaar voorkomen op het foto- en videomateriaal hebben daarvoor schriftelijk een toestemmingsverklaring ingevuld.

Beëindiging van het abonnement

Wanneer het abonnement is beëindigd, wordt de toegang tot de online omgeving stopgezet. De mogelijkheid om de HIER verwarmt game te spelen vervalt. Tekst, beeld- en videomateriaal aangeboden via het HIER klimaatabonnement mogen door de gemeente niet meer worden gebuikt in producten die de gemeente na het beëindigen van het abonnement vervaardigt.